Νέγρη 13 με Νικολαΐδη, Βόλος, Τηλ: 2421064652, Κιν: 6971564942
Αχιλλοπούλου 185 με Όγλ, Βόλος, Τηλ: 2421059156, Κιν: 6974288290
hero image

Πυρασφάλεια κτιρίου κατοικιών

Πυρασφάλεια κτιρίου κατοικιών

Το θέμα της πυρασφάλειας ενός κτιρίου είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια της ζωής και την περιουσία των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό.
 
Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε υφιστάμενα κτίρια δεν υπάρχει Νομικό καθεστώς που να καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε ένα κτίριο, τα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας καθορίζονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 71/1988, ενώ για τους χώρους του λεβητοστασίου έχουν εφαρμοστεί διατάξεις του Π.Δ. 992/1979.
 
Επειδή όμως δεν υπάρχει Αρχή που να δίνει Άδεια λειτουργίας στα κτίρια κατοικιών, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η συμμόρφωση αυτών με ορισμένα από της ισχύουσα νομοθεσία. Για ποιους λόγους αυτούς πρέπει με ευθύνη του κατασκευαστή και στην συνέχεια του διαχειριστή του κτιρίου, να εφαρμοστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η Π.Υ. για μία ασφαλή και ακίνδυνη πυρόσβεση αν ποτέ χρειαστεί. 

Πιο συγκεκριμένα πρέπει στο κτίριο να εγκατασταθούν τουλάχιστον τα παρακάτω: 
- Στο κλιμακοστάσιο, σε κάθε όροφο, πρέπει να τοποθετηθεί ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC των 6 κιλών για άμεση χρήση σε περίπτωση που εκδηλωθεί φωτιά σε κάποιο διαμέρισμα.
 
- Στην οροφή του λεβητοστασίου πρέπει να τοποθετηθούν δύο αυτόματοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 12 κιλών, ένας πάνω από τον καυστήρα και ένας πάνω από την δεξαμενή πετρελαίου. Επίσης, έξω από την πόρτα του λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν 2 φορητοί πυροσβεστήρες, ένας ξηράς σκόνης των 12 κιλών και ένας διοξειδίου του άνθρακα των 5 κιλών.
 
- Πάνω από την πόρτα εξόδου του κτιρίου, καθώς και στους τοίχους του κλιμακοστασίου (σε κάθε όροφο), πρέπει να τοποθετηθεί ένα φωτιστικό ασφαλείας, με επάρκεια λειτουργίας 90min ώστε να ενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
 
Πίσω