Νέγρη 13 με Νικολαΐδη, Βόλος, Τηλ: 2421064652, Κιν: 6971564942
Αχιλλοπούλου 185 με Όγλ, Βόλος, Τηλ: 2421059156, Κιν: 6974288290
hero image

Είδη Πυροσβεστήρων

Είδη Πυροσβεστήρων

1 Φορητοί Πυροσβεστήρες Νερού
Τοποθετούνται στα σημεία και στους χώρους των γραφείων όπου έχουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (χαρτιά, ξύλα, υφάσματα κλπ).
 
2. Φορητοί Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα
Τοποθετούνται κοντά σε ηλεκτρικούς πίνακες και σε ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές (κομπιούτερ, μηχανήματα, φωτοαντίγραφα κλπ).
 
3. Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως
Τοποθετούνται στα σημεία και στους χώρους των γραφείων όπου έχουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικές συσκευές.
 
4. Πυροσβεστήρες Οροφής (Αυτόματης Διέγερσης)
Τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, ειδικά μικρής επισκεψιμότητας, με ειδική κεφαλή SPRINKER συνήθως 68oc και υποχρεωτικά σε χώρους καυστήρων και δεξαμενών πετρελαίου.
 
 
 
Πίσω