Νέγρη 13 με Νικολαΐδη, Βόλος, Τηλ: 2421064652, Κιν: 6971564942
Αχιλλοπούλου 185 με Όγλ, Βόλος, Τηλ: 2421059156, Κιν: 6974288290
hero image

Ασφάλεια οικοδομημάτων

Ασφάλεια οικοδομημάτων
Αν ένα οικοδόμημα βρεθεί στην πορεία μιας δασικής πυρκαγιάς θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
- Να κλείσουμε αμέσως όλα τα ανοίγματα του οικοδομήματος. Επίσης να κλείσουν συστήματα εξαερισμού ή κλιματισμού. Εάν υπάρχει τζάκι του οποίου η καμινάδα δεν έχει καλυφθεί με πλέγμα να κλείνετε το “τάμπερ”.
 
- Να βρέξουμε όλα τα εύφλεκτα μέρη. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ποτίσματος θα το θέσουμε σε λειτουργία.
 
- Να μην επιχειρήσουμε την εγκατάλειψη του χώρου εκτός εάν οι δίοδο διαφυγής είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται μέσα σε καπνούς ή σε φλόγες. Για την διαφυγή θα πρέπει να επιλέξουμε μία διαδρομή η οποία δεν θα επηρεαστεί από την θερμότητα ή τους καπνούς καθόλη τη διάρκεια της διαφυγής. Σαν χρόνο να διαφυγής θα πρέπει να υπολογίσουμε το διπλάσιο έως το τριπλάσιο από τον συνήθως απαιτούμενο. Κατά την διαφυγή οδηγούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά ταχύτητα.
 
- Εάν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες και οι διαδρομές που δόθηκαν. Οδηγούμε ήρεμα και με μικρή σχετικά ταχύτητα. 
 
- Όταν πλησιάζει πυρκαγιά να καταφύγουμε στο εσωτερικό του σπιτιού κλείνοντας όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά τα οποία διατηρούμε συχνά υγρά. Η ποσότητα των τοξικών καπνό μέσα σε ένα οικοδόμημα είναι μικρή ακόμα και μετά από μισή ώρα έκθεσης στους καπνούς.
 
- Μετά το σβήσιμο της πυρκαγιάς σβήνουμε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.
 
 
 
 
Πίσω